Thứ 3, 16/04/2024, 20:02[GMT+7]

Đề xuất tăng thuế xuất khẩu phôi thép lên 5%

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phôi thép (nhóm 72.06 và 72.07) từ 0% lên 5%.

15.07.2021 | 09:30 AM