Thứ 3, 28/05/2024, 03:11[GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực tiễn khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đao của...

03.05.2024 | 09:42 AM

Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 24/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số quy định mới của...

24.04.2024 | 16:18 PM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Chiều ngày 27/3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 3 nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt...

27.03.2024 | 17:23 PM

Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở

Sáng ngày 27/3, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

27.03.2024 | 17:27 PM

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều ngày 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 7 thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ...

28.02.2024 | 19:02 PM

Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với quan điểm “không có vùng...

01.02.2024 | 11:03 AM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Sáng ngày 23/1, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 1 nghe và cho ý kiến về một số kết quả hoạt động của...

23.01.2024 | 15:38 PM

Tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở

Sáng ngày 29/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

29.12.2023 | 16:10 PM

Chế độ một Đảng cầm quyền không phải nguyên nhân của tham nhũng

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt kết quả quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong...

26.11.2023 | 19:09 PM

Tiếp tục chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng...

22.11.2023 | 18:00 PM

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho đảng...

09.11.2023 | 08:40 AM

Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát,...

01.11.2023 | 08:00 AM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Chiều ngày 27/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 10 nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình, tiến...

27.10.2023 | 17:26 PM

103 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

Qua tổ chức chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 103 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo điện tử, truyền...

25.09.2023 | 15:45 PM

Nhiều bước tiến mới, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để...

13.09.2023 | 19:27 PM