Thứ 4, 19/06/2024, 21:33[GMT+7]

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Thiếu tiêu chí sử dụng nước sạch, khó về đích nông thôn mới theo kế hoạch

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới (NTM), trong hai năm...

14.12.2022 | 15:55 PM

Thanh Hóa: Nhiều địa phương miền núi “loay hoay” tiêu chí nước sạch tập trung trong xây dựng NTM

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, quy định các xã đạt chuẩn NTM phải có từ 15% đến 20% trở lên số...

06.11.2022 | 08:49 AM

Tọa đàm trực tuyến về 'Tiêu chí nước sạch cho nông thôn'

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021 – 2025

13.11.2021 | 12:22 PM