Thứ 6, 19/04/2024, 01:59[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Thêm 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao

Chiều ngày 27/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023 đối với...

27.12.2023 | 20:11 PM

Vũ Thư: Thêm 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao

Chiều ngày 14/2, tại xã Bách Thuận, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị chấm điểm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP...

14.02.2023 | 20:44 PM

Tiêu chuẩn giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần

Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y...

17.11.2022 | 18:50 PM

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

Tại Điều 18 Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BCH Trung ương đã quy định Tiêu chuẩn,...

12.09.2022 | 16:40 PM

Tiêu chuẩn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Tiêu chuẩn chung của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính...

11.05.2021 | 08:36 AM

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ làm những gì?

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở...

15.04.2021 | 08:33 AM

Đại hội XIII: Gần dân là một trong những tiêu chuẩn của người cán bộ

Các đại biểu nhấn mạnh một trong những tiêu chuẩn quan trọng của người cán bộ là phải gần dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, cũng như thực...

30.01.2021 | 14:22 PM

Nhân sự đại hội phải bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện và uy tín

Chiều ngày 24/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ...

24.03.2020 | 21:30 PM

Nhân sự đại hội phải bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện và uy tín

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy...

21.02.2020 | 16:17 PM