Thứ 7, 25/03/2023, 11:34[GMT+7]

Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, có hiệu lực từ ngày 5/12/2022.

07.12.2022 | 07:45 AM