Thứ 3, 23/07/2024, 22:00[GMT+7]

EU tìm tiếng nói chung trong loạt vấn đề cấp bách

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) là dịp để các nước thành viên tìm tiếng nói chung nhằm giải quyết những thách thức ở cả trong lẫn ngoài khối....

07.04.2024 | 18:10 PM

Tìm tiếng nói chung trong hành động khí hậu

Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất...

26.12.2023 | 14:49 PM