Thứ 2, 24/06/2024, 03:31[GMT+7]

Chỉnh trang đô thị ven sông Trà Lý: Lắng nghe để tạo đồng thuận

Vì một mục tiêu xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm với vị thế, thời gian qua thành phố Thái Bình đã triển khai...

13.03.2023 | 08:34 AM