Thứ 5, 25/07/2024, 01:06[GMT+7]

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao nước ngọt

Tại tỉnh ta, tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi chủ lực trong ngành thủy sản vì giá trị kinh tế cao cùng với thời gian nuôi tương đối ngắn. Nhờ vậy, các...

28.07.2022 | 08:28 AM