Thứ 6, 23/02/2024, 21:28[GMT+7]

ASIAD 2023: Lương Đức Phước cảm nhận rõ sự chênh lệch trình độ

Vận động viên Điền kinh Lương Đức Phước cho biết do vừa trải qua vòng loại 1.500m khá căng và không nghĩ sẽ được vào thẳng chung kết luôn nên mọi việc...

02.10.2023 | 08:04 AM

Không nên đưa về hợp tác xã những cán bộ thiếu năng lực, trình độ

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại Hội nghị tổng kết...

07.01.2020 | 09:14 AM