Thứ 3, 23/07/2024, 21:50[GMT+7]

Microsoft tích hợp trình tạo ảnh Dall-E 3 với công cụ tìm kiếm Bing

Phiên bản thứ ba của công cụ tạo ảnh Dall-E tích hợp với công cụ ChatGPT sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và tạo ảnh ngay trong cuộc trò chuyện.

23.09.2023 | 14:58 PM