Thứ 2, 27/05/2024, 08:29[GMT+7]

Phát huy nguồn lực trí thức kiều bào cho công cuộc phát triển đất nước

Tiềm lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cả về nhân lực, vật lực và chất xám còn rất lớn, có thể coi là ngoại lực và cũng là nội lực thúc đẩy sự...

30.04.2024 | 17:25 PM

Đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài mong muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Các đại biểu cho biết sẵn sàng trở thành cầu nối để đưa các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển trong lĩnh vực khoa học-công nghệ hợp tác làm ăn với phía...

27.03.2024 | 17:34 PM

Thủ tướng kêu gọi trí thức người Việt đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước

Thủ tướng mong muốn các trí thức, chuyên gia người Việt tích cực phát huy trí tuệ, hiểu biết, thúc đẩy KHCN và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho...

09.03.2024 | 16:50 PM

Kết nối cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản hướng tới tương lai

Đại sứ Phạm Quang Hiệu tin tưởng cuộc thảo luận với chủ đề “Dòng chảy thời đại-Hướng tới tương lai” tại Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2023 sẽ...

17.10.2023 | 09:53 AM

Nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình

Chiều ngày 24/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo đóng góp giải pháp nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

24.08.2023 | 18:24 PM

Trí thức người Việt tại Hà Lan thảo luận việc ứng dụng công nghệ số

Các diễn giả và thành viên tham dự buổi sinh hoạt khoa học do Hội Khoa học Công nghệ và Công nghệ thông tin tổ chức tại Hà Lan đã thảo luận sôi nổi về...

06.07.2023 | 16:12 PM

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc

Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho...

24.03.2023 | 15:55 PM

Phát huy tiềm lực trí thức kiều bào để xây dựng, phát triển đất nước

Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng không tách rời với dân tộc, với đất nước, đóng góp quan trọng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn...

24.03.2023 | 08:34 AM

Tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tận tâm, tận hiến với đất nước

Ngày 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức,...

17.02.2023 | 09:12 AM

Ủy ban MTTQ tỉnh:Thăm và trao tiền hỗ trợ cho Linh mục Nguyễn Văn Đạo

Thực hiện theo Kết luận số 59 của Ban Bí thư “về việc tạm thời thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn...

07.12.2022 | 17:31 PM

Hội nghị đại biểu trí thức năm 2020

Sáng ngày 11/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu trí thức; tuyên truyền các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm...

11.06.2020 | 18:35 PM

Hội thảo góp ý hoàn thiện đề án phát triển đội ngũ trí thức tỉnh

Sáng ngày 20/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện đề án phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình đến năm...

20.12.2019 | 15:57 PM