Thứ 3, 16/07/2024, 09:35[GMT+7]

Tập đoàn FWD hợp tác với Microsoft định hình tương lai trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn Bảo hiểm FWD vừa thông báo mở rộng quan hệ hợp tác với Microsoft thông qua một thỏa thuận có thời hạn bốn năm.

01.03.2024 | 17:50 PM