Thứ 3, 27/02/2024, 03:21[GMT+7]

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Một số nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội triển khai chưa đạt yêu cầu, cần thời gian để hoàn thành

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương...

06.11.2023 | 15:52 PM

Kỷ luật 4 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 22/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Lào...

23.06.2023 | 08:59 AM