Thứ 7, 23/09/2023, 13:41[GMT+7]

Gần 195.000 lượt người tham gia đợt 1 cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Chiều ngày 10/4, Ban Giám khảo cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” tổ chức họp đánh giá kết quả đợt 1 cuộc...

10.04.2023 | 19:26 PM

Quỳnh Phụ: Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Chiều ngày 31/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu...

31.03.2023 | 18:34 PM

Họp Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”

Chiều ngày 26/11, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” họp cho ý kiến về kế hoạch...

26.11.2021 | 17:45 PM

Phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Chiều ngày 22/3, tại Công ty Cổ phần Việt Xô gas và Công ty TNHH Bông Thái Bình, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức...

22.03.2021 | 18:57 PM

Gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã...

19.03.2021 | 16:53 PM

Kiến Xương: Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy...

19.03.2021 | 14:26 PM

Đông Hưng: Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy...

18.03.2021 | 15:42 PM

Bộ đội Biên phòng tỉnh hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngay sau khi có kế hoạch của cấp trên về tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ...

17.03.2021 | 16:57 PM

Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng ngày 15/3, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ...

15.03.2021 | 15:19 PM