Thứ 3, 16/04/2024, 21:20[GMT+7]

Trồng ấu trên chân ruộng trũng cho hiệu quả kinh tế cao

Thay vì trồng 2 vụ lúa ở chân ruộng trũng năng suất thấp, vài năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân một số địa phương ở Quỳnh Phụ đã...

27.10.2023 | 16:24 PM