Thứ 6, 23/02/2024, 21:09[GMT+7]

Tiền Hải: Phát động trồng cây vụ đông ưa lạnh năm 2023

Sáng ngày 26/10, tại xã Vân Trường, huyện Tiền Hải đã tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây vụ đông ưa lạnh năm 2023.

26.10.2023 | 16:10 PM

Hưng Hà: Phát động phong trào trồng cây vụ đông ưa lạnh năm 2021

Chiều ngày 1/11, UBND huyện Hưng Hà tổ chức phát động phong trào trồng cây vụ đông ưa lạnh năm 2021.

01.11.2021 | 18:31 PM