Thứ 7, 25/03/2023, 05:26[GMT+7]

Ngăn chặn tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã siết chặt điều kiện cấp phép, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng “báo hóa” trang thông...

23.12.2022 | 11:31 AM

Khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo,...

14.10.2022 | 10:30 AM