Chủ nhật, 16/06/2024, 02:51[GMT+7]

Olympic Paris 2024: Kích hoạt ứng dụng kiểm tra và trao đổi vé

Ứng dụng "paris2024tickets" là kênh trao đổi vé chính thức và hợp lệ duy nhất cho phép bán lại vé một cách công khai, minh bạch thông tin cho cả người bán...

16.05.2024 | 08:39 AM