Thứ 5, 18/07/2024, 08:35[GMT+7]

Ủy ban MTTQ tỉnh:Thăm và trao tiền hỗ trợ cho Linh mục Nguyễn Văn Đạo

Thực hiện theo Kết luận số 59 của Ban Bí thư “về việc tạm thời thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn...

07.12.2022 | 17:31 PM