Thứ 7, 18/05/2024, 06:48[GMT+7]

'Siêu xa lộ' giúp âm thanh truyền đi nửa vòng Trái Đất

Trong một tầng nước đặc biệt của đại dương, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất, âm thanh truyền đi chậm nhất và cũng xa nhất.

14.03.2024 | 11:03 AM