Thứ 2, 20/05/2024, 19:33[GMT+7]

Tuổi trẻ ngành y vì sức khỏe cộng đồng

Cùng với tuổi trẻ các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, đoàn viên, thanh niên ngành y tế đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng trong đó có...

27.03.2024 | 17:34 PM