Thứ 5, 20/06/2024, 13:30[GMT+7]

Phát triển nhân lực chất lượng cao: Bài toán khó của y tế tuyến huyện

Cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực được xem như “kiềng ba chân” tạo thế phát triển vững chắc cho các bệnh viện, góp phần thực hiện tốt công...

13.05.2024 | 08:37 AM