Thứ 4, 22/05/2024, 15:55[GMT+7]

UNCLOS 1982 - Khuôn khổ pháp lý đa phương và toàn diện

Ngày 10/12/1982, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) chính thức được ký kết. 40 năm qua, UNCLOS 1982 không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc...

13.12.2022 | 16:59 PM