Thứ 6, 31/05/2024, 01:49[GMT+7]

Công nghệ nhận diện khuôn mặt của Việt Nam vào top thế giới

Khả năng nhận diện khuôn mặt theo góc nghiêng của Viettel AI được xếp top 4 trong số các giải pháp được đo bởi NIST. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia...

27.02.2024 | 14:19 PM