Thứ 5, 20/06/2024, 13:31[GMT+7]

Hành trình khẳng định vị thế độc tôn của Võ Cổ truyền Bình Định

Hướng tới mục tiêu phát huy tối đa những tiềm năng của võ thuật cổ truyền Việt Nam, những người con của Đất Võ Bình Định đã và đang nỗ lực đưa tinh hoa...

07.04.2024 | 18:10 PM

Giao lưu, kết nối và lan tỏa hình ảnh võ cổ truyền Việt Nam tại Thụy Sĩ

Một người theo học Vovinam ở châu Âu chia sẻ: "Môn Vovinam rất thú vị và có nhiều điều tôi cần khám phá thêm... Tôi cũng hy vọng một ngày có thể tới Việt...

12.12.2023 | 11:38 AM

Võ cổ truyền của Campuchia được đưa vào Luật và Điều lệ của SEAGF

Hai môn võ cổ truyền của Campuchia là Kun Bokator hay Labokator (Mãnh sư quyền) và Kun Khmer (võ Campuchia) sẽ được đưa vào Luật và Điều lệ của Hội đồng...

06.05.2023 | 10:14 AM