Thứ 5, 20/06/2024, 10:23[GMT+7]

Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng...

07.05.2024 | 14:53 PM

Chiến thắng Điện Biên Phủ - bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa...

07.05.2024 | 08:36 AM

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân...

22.04.2024 | 08:38 AM

Góp sức cho Tổng khởi nghĩa thắng lợi

Báo Việt Nam độc lập do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, là cơ quan truyên truyền của Việt Minh trong các tỉnh Khu giải phóng Việt Bắc. Trong quá trình...

18.08.2023 | 15:33 PM

Khởi động Cuộc thi “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”

Dành cho mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân”...

20.07.2021 | 14:26 PM