Thứ 7, 10/06/2023, 13:48[GMT+7]

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ vùng ĐBSCL

Để đến năm 2050, ĐBSCL có trình độ phát triển khá so với cả nước, điểm đến hấp dẫn với du khách, nhà đầu tư nên phát triển nguồn nhân lực KHCN, tạo nền...

02.02.2023 | 12:22 PM