Thứ 4, 29/05/2024, 15:37[GMT+7]

Kỳ 1: Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp - hướng đến phát triển bền vững

Trong Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nông nghiệp vẫn được xác định là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế...

28.02.2024 | 09:40 AM