Thứ 2, 02/10/2023, 01:28[GMT+7]

Những công trình của ý Đảng, lòng dân trên vùng trà sơn Can Lộc

Hơn 15 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa và ngân sách xã; hàng trăm ngày công của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã góp sức làm nên chuỗi hoạt động ý nghĩa,...

25.02.2020 | 10:54 AM