Thứ 4, 29/05/2024, 16:33[GMT+7]

Sản phẩm thắng giải Sáng kiến Khoa học 2023 vươn ra thị trường

Gần một năm sau khi thắng giải cuộc thi Sáng kiến Khoa học, nhiều nhóm đã sử dụng tiền thưởng phát triển sản phẩm, hoàn thiện công nghệ để chuyển...

21.02.2024 | 09:53 AM