Thứ 7, 20/07/2024, 20:39[GMT+7]

Quảng Ngãi đưa cán bộ trẻ ở tỉnh về công tác ở cấp xã

Ngày 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, vừa ban hành Kết luận về quy trình tạm thời đưa cán bộ trẻ đang công tác ở các cơ quan của tỉnh có...

02.10.2022 | 13:15 PM