Thứ 3, 23/07/2024, 18:42[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2023

Sáng ngày 10/12, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2023.

10.12.2022 | 17:27 PM

Tiền Hải: Triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022

Chiều ngày 1/12, huyện Tiền Hải tổ chức hội triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022.

01.12.2021 | 18:22 PM

Vũ Thư: Triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022

Sáng ngày 20/10, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022.

21.10.2021 | 13:21 PM

Vụ xuân, hè năm 2022: Phấn đấu diện tích liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ đạt trên 15%

​​​​​​​Sáng ngày 6/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022; kế hoạch tổ chức...

06.10.2021 | 15:27 PM

Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2020

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2020.

23.12.2020 | 09:18 AM