Thứ 4, 29/05/2024, 02:25[GMT+7]

20 năm Tháng Thanh niên (3/2004 - 3/2024): Khát vọng cống hiến, vững bước tiên phong, phát huy sức trẻ

Năm 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chọn tháng 3 hằng năm làm Tháng Thanh niên. Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, Tháng Thanh niên đã thực...

26.03.2024 | 08:21 AM