Thứ 2, 25/09/2023, 20:01[GMT+7]

Quỳnh Minh: Văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 90% số đám cưới, đám tang và lễ hội thực hiện tốt nếp sống...

31.10.2022 | 08:26 AM

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 6/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 1 năm...

01.02.2021 | 14:10 PM