Thứ 4, 19/06/2024, 20:31[GMT+7]

Ông Chọn say mê làm việc thiện

“Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lẽ sống đối với ông Lê Đức Chọn, thôn Hạ...

15.05.2024 | 08:42 AM