Thứ 3, 26/09/2023, 19:21[GMT+7]

Xây dựng pháp luật kiến tạo phát triển, thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế

Ngày 27/1, đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện với vai trò là cơ quan...

28.01.2023 | 15:30 PM

Làm tốt công tác cung cấp thông tin, luận cứ khoa học về các dự án luật trình Quốc hội

Ngày 29/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp. Tham dự cuộc làm việc có lãnh...

30.07.2022 | 09:46 AM

Viện Nghiên cứu lập pháp cần gắn nghiên cứu với thông tin khoa học lập pháp

Ngày 1/10, dự lễ công bố Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp và Phiên họp thứ nhất Hội đồng Khoa...

02.10.2021 | 09:19 AM