Thứ 5, 23/03/2023, 07:34[GMT+7]

Việt Nam trở thành một nước mạnh về viễn thông-Internet

Việt Nam bắt đầu chậm so với thế giới 7 năm, tuy nhiên sau 25 năm, Việt Nam đã vươn lên bắt kịp và đi cùng các nước trong khu vực và trên thế giới, trở...

13.12.2022 | 09:42 AM