Chủ nhật, 02/04/2023, 12:52[GMT+7]

Lục Nam (Bắc Giang): Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Xác định rõ ý nghĩa, vai trò của xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cấp ủy, chính quyền huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm...

27.12.2022 | 16:03 PM

Lai Châu: Lợi ích kép từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở Thu Lũm

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân nên phong trào Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở xã...

08.12.2021 | 18:18 PM

Bắc Giang: Xã Hợp Đức (Tân Yên) chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa

Tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó khơi dậy...

22.11.2021 | 14:16 PM

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào đến thực tiễn

Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao đời...

17.09.2020 | 09:14 AM

Bắc Ninh: Xây dựng đời sống văn hóa theo tiêu chí Nông thôn mới nâng cao

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, Tiên Du luôn quan tâm đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân....

12.09.2020 | 11:17 AM

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn...

14.04.2020 | 16:36 PM

Tạo chuyển biến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống...

31.01.2020 | 08:41 AM