Thứ 2, 15/07/2024, 03:57[GMT+7]

Kỳ 3: Nghệ thuật chèo truyền thống tạo sức bật cho du lịch cộng đồng (Tiếp theo và hết)

Khai thác nghệ thuật chèo truyền thống từ khía cạnh du lịch nhằm quảng bá tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đồng thời đem lại nguồn thu cho cộng đồng...

05.06.2024 | 08:47 AM

Kỳ 2: Phát triển câu lạc bộ chèo - Khi số lượng đi kèm chất lượng

Những năm gần đây, số lượng câu lạc bộ (CLB) chèo trên địa bàn tỉnh gia tăng nhanh chóng trên cơ sở kế thừa giá trị nghệ thuật truyền thống. Theo kiểm kê,...

04.06.2024 | 08:48 AM

Kỳ 1: Từ sân trường đến bảo tồn nghệ thuật

Bắt nguồn từ âm nhạc và múa dân gian, chèo ra đời từ thế kỷ X, đạt đến đỉnh cao vào cuối thế kỷ XIX. Với niềm tự hào là một trong những cái nôi của nghệ...

03.06.2024 | 10:11 AM