Thứ 7, 25/03/2023, 18:35[GMT+7]

Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông

Xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút là xã điển hình phong trào hiến đất làm đường. Từ cán bộ cựu chiến binh đến giáo dân đều tình nguyện hiến đất...

17.07.2021 | 15:47 PM