Thứ 2, 25/09/2023, 20:58[GMT+7]

46 công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho 46 quần chúng ưu tú là công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty may...

20.06.2022 | 11:06 AM

"Lấy xã, phường, thị trấn, xí nghiệp làm pháo đài, người dân là chiến sĩ"

Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình triển khai, các đồng chí thấy có điểm gì cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, có bài học kinh nghiệm gì hay, thấy gì từ...

29.08.2021 | 14:59 PM