Thứ 7, 10/06/2023, 15:04[GMT+7]

Hưng binh đế nghiệp

Theo tài liệu khảo cứu của Bảo tàng tỉnh, địa bàn huyện Thái Thụy có 1 bia đá được khởi tạo năm Xương Phù thứ 6 (1382) và 1 tấm mộc bài khắc năm Thiệu...

17.02.2023 | 09:44 AM