Thứ 7, 18/05/2024, 07:35[GMT+7]

Diễn đàn công nghệ và năng lượng bàn về các xu hướng mới

Các xu hướng công nghệ, năng lượng mới sẽ được giới chuyên gia bàn thảo tại diễn đàn trong khuôn khổ Techconnect and innovation Vietnam 2023, ngày 29/9...

15.09.2023 | 21:38 PM

Chuyển đổi số - Xu hướng mới trong vận hành doanh nghiệp

Ứng dụng các giải pháp tối ưu vận hành giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, tập trung vào các tác vụ mang lại giá trị cao hơn.

14.08.2020 | 17:34 PM