Thứ 7, 23/09/2023, 14:18[GMT+7]

Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh mẽ

Trong năm 2022, lạm phát tác động đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu của các thị trường nên xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có nhiều thời điểm chậm lại. Nhiều...

16.11.2022 | 11:22 AM