Thứ 7, 15/06/2024, 18:07[GMT+7]

Bức tranh xuất khẩu hàng hóa

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn tổng thể hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của các doanh nghiệp cơ bản vẫn tăng trưởng khá, góp phần đáng kể vào kết quả...

02.07.2019 | 09:20 AM

Nhiều mặt hàng nông sản khó xuất khẩu

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh đạt 8,5 triệu USD, giảm hơn 50% so...

26.06.2019 | 16:38 PM

Xuất khẩu tăng tốc, Việt Nam xuất siêu trở lại

Nửa đầu tháng 6, kim ngạch xuất khẩu tăng khá giúp Việt Nam giành lại thặng dư thương mại với con số xuất siêu gần 70 triệu USD.

25.06.2019 | 09:49 AM

Tháng 10/2019, sữa Việt Nam chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc

Dự kiến, đầu tháng 8, danh sách các doanh nghiệp được lựa chọn đáp ứng yêu cầu từ phía Trung Quốc sẽ được công bố.

22.06.2019 | 15:36 PM

Xăng dầu Việt Nam xuất khẩu sang Singapore tăng ấn tượng

Sản lượng xăng dầu xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng năm 2019 đạt 1,45 triệu tấn, tương đương trị giá 901 triệu USD, tăng 14% so với năm ngoái...

20.06.2019 | 14:31 PM

Ngành Nông nghiệp xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD

Ngành Nông nghiệp tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao trong tổng sản lượng sản xuất và hàng xuất khẩu; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng...

18.06.2019 | 17:07 PM