Thứ 7, 30/09/2023, 12:57[GMT+7]

9 tháng, Việt Nam xuất siêu 21,68 tỷ USD

Trong tháng 9/2023, ước tính cả nước xuất siêu 2,29 tỷ USD góp phần nâng con số xuất siêu của Việt Nam tính chung 9 tháng năm 2023 đạt 21,68 tỷ USD.

30.09.2023 | 10:48 AM

7 tháng: Xuất siêu 16,48 tỷ USD

Tổng cục Hải quan thông tin cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 thặng dư 3,07 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư lũy kế trong 7...

04.08.2023 | 09:48 AM

Việt Nam xuất siêu hơn 15 tỷ USD

Trong 7 tháng năm 2023, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

31.07.2023 | 08:48 AM

Đầu tư công tăng 36,9%; xuất siêu 2,3 tỷ USD; khách quốc tế tăng 31,6 lần

Tổng cục Thống kê vừa báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2023. Theo đó, trong tháng 2, tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước tăng...

28.02.2023 | 16:37 PM

Việt Nam xuất siêu gần 1,7 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2 (1 - 15/2), kim ngạch xuất khẩu đạt 13,44 tỷ USD.

22.02.2023 | 15:53 PM

4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 2,5 tỷ USD

Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm 2022 xuất siêu 2,53 tỷ USD, con số này ở cùng kỳ năm trước là 1,5 tỷ USD.

29.04.2022 | 15:17 PM

Tháng 1, Việt Nam xuất siêu gần 1,4 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động XNK trong tháng khởi đầu năm mới 2022 khá ấn tượng, với quy mô kim ngạch đạt hơn 60 tỷ USD, trong đó xuất siêu đạt gần...

15.02.2022 | 20:07 PM

4 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu gần 1,3 tỷ USD

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, hoạt động xuất, nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước đạt tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Cả nước xuất siêu 1,29...

04.05.2021 | 10:04 AM

Việt Nam xuất siêu tăng đột biến

Giá trị xuất siêu của Việt Nam trong tháng 3 tăng gấp 3 lần so với số liệu của Tổng cục Thống kê ước tính trước đó, từ 400 triệu USD lên mức 1,2 tỷ...

14.04.2021 | 09:14 AM

Xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm

Ngày 27-12, Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu...

28.12.2020 | 19:13 PM

[Infographic] Xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm

Ngày 27-12, Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu...

01.01.1970 | 08:00 AM

Xuất siêu kỷ lục, hàng chục mặt hàng vượt mốc 1 tỷ USD

Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm nay đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD trong bối cảnh dịch...

30.11.2020 | 08:30 AM

Việt Nam xuất siêu kỷ lục gần 20 tỷ USD trong 10 tháng

Trong tháng 10/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư thêm 2,94 tỷ USD, nâng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước trong 10 tháng qua đạt mức thặng dư...

17.11.2020 | 10:38 AM

Bất chấp COVID-19, xuất siêu đạt kỷ lục 18,72 tỷ USD

Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ USD.

30.10.2020 | 13:58 PM

Việt Nam xuất siêu hơn 17,3 tỷ USD

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 25 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 12,72 tỷ USD,...

20.10.2020 | 09:32 AM