Thứ 5, 20/06/2024, 13:53[GMT+7]

Thanh niên xung phong Thái Bình trên tuyến lửa

Trong những tháng năm chiến tranh khốc liệt hay trong giai đoạn hòa bình, kiến thiết đất nước, lực lượng thanh niên xung phong luôn phát huy tính tiền...

04.05.2020 | 07:44 AM