Thứ 4, 29/05/2024, 16:36[GMT+7]

Yêu cầu chung đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Từ 1/4/2024, Thông tư 56/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư số 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy và...

01.04.2024 | 14:50 PM