Thứ 3, 25/06/2024, 19:34[GMT+7]

Đổi mới sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong khối...

19.08.2023 | 20:57 PM

Hiệu quả từ mô hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025,...

06.06.2023 | 16:13 PM

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh - Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, 5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt...

08.08.2020 | 21:33 PM