Thứ 3, 21/03/2023, 21:39[GMT+7]

Đồng hành với phụ nữ phát triển kinh tế

Với tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ các chương trình, đề án của hội phụ nữ, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Bình đã mạnh dạn phát...

03.01.2023 | 16:08 PM

Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế

Huyện đoàn Tiền Hải đã phát huy vai trò đồng hành, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, trọng tâm là khuyến khích, xây dựng mới các mô hình...

24.03.2022 | 08:45 AM

Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế

Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ các chương trình, đề án, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn phát triển kinh tế,...

10.03.2021 | 15:44 PM